Sønder Frihavnsudvalget

Vores formand er vores repræsentant i Sønder Frihavnsudvalget. Et udvalg, der er kommet til verden, fordi vi har et stærkt behov for at kunne sætte vores præg på udviklingen i vores nabolag. Medlemmerne i udvalget er ejerforeninger fra Langelinie, Indiakaj og Dampfærgevej (kun Gripsholm). Altså os, der har et vand-fællesskab.
 
Som det fremgår af vedhæftet referat, har udvalget god kontakt til formanden for Østerbro lokaludvalg (forkortes ØLU) og herigennem er der god kontakt til politikerne på Rådhuset. 
 
For Gripsholm betyder den aktive deltagelse i møder, at vi bl.a får mulighed for at påvirke ruten af bus 26 og 27, at vi ikke ønsker Havneringen på vores kaj, at vi gerne ser Havnebussen lægge til nær Oslofærgen, at unødig støj og forurening bekæmpes og at vi får bedre orden og varer i Netto. Derudover bliver der arrangeret lokale arrangementer. De enkelte arrangementer bliver annonceret på vores hjemmeside.
 
Hvis du som Gripsholm beboer ønsker indflydelse på lokalområdets udvikling og ikke lige vil gå ind i kommunalpolitik, så meld dig hos vores formand Henrik, som gerne vil have flere med.
 
Og er der i øvrigt spørgsmål til udvalgets arbejde, så kontakt vores formand